LTPLRUEN

Rozwój

Dążąc do modernizacji działalności akwakultury, rozwoju przedsiębiorczości związanej z rozmnażaniem i hodowlą ryb, zapewnienia mocnych pozycji na rynku litewskim, spełnienia narodowych i unijnych standardów, produkcji artykułów wysokiej jakości, zmniejszenia kosztów produkcji oraz zwiększenia rentowności gospodarstwa UAB ,, Šalčininkų žuvininkystės ūkis” ("Gospodarstwo rybackie w Solecznikach" Sp. z o.o.) skorzystałao ze wsparcia UE oraz dokonała inwestycji, a mianowicie nabyła niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne. Gospodarstwo zrealizowało osiem projektów: ,,Modernizacja i rozwój gospodarki akwakultury”, „Inwestycje w rozwój działalności związanej z tradycyjną akwakulturą”, projekt pt. ,,Dalszy rozwój gospodarstwa rybackiego”  oraz "Modernizacja produkcji" dla terytorialnego urzędu pracy w Solecznikach, "Dalsze inwestycje w rozwój działalności związanej z tradycyjną akwakulturą”. "Investycje w modernizację systemu podawania wody i nabycie niezbędnego sprzętu", "Narzędzia ochrony środowiska wodnego", "Dalszy proces modernizacji gospodarstwa rybackiego". Ogólna wartość zrealizowanych projektów wynosi około 6,75 mln. litów.

W 2014 roku rozpoczęta realizacja projektu "Modernizacja gospodarstwa rybackiego". Ogólna zaplanowana wartość tego projektu prawie 400 tys. Lt.

 

Planujemy poszerzyć ofertę artykułów, stąd konsumentom zaproponujemy bardziej różnorodny asortyment świeżej ryby. Współpracując z duńską firmą wykonujemy prace związane z projektowaniem zamkniętego systemu hodowli pstrągów. Wdrożone postępowe technologie hodowli pstrągów pozwolą na pomniejszenie kosztów wytworzenia artykułów. Nieduża różnica w cenie pstrąga i karpia pozwoli podstawowym konsumentom, przeciętnym mieszkańcom naszego kraju rozkoszować się artykułami z pstrąga.
UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ (,,Gospodarstwo rybackie w Solecznikach”  Sp. z o.o.) w czas i skutecznie wykorzystało środki Unijnego Funduszu Rybołówstwa, stąd w przyszłości o wynikach pracy niniejszej spółki usłyszymy wiele dobrych opinii.