LTPLRUEN

O nas

We wsi Trybańce solecznickiego rejonu gospodarstwo rybackie istnieje od 1966 roku i już w tamtych czasach było to jedne z najbardziej produktywnych gospodarstw rybackich na Litwie. Przed dziesięcioma laty sprywatyzowane państwowe gospodarstwo rybackie, na czele którego stanął Algimantas Gylys, stało się najbardziej produktywną spółką, działającą w tej branży na Litwie. Tereny gospodarcze z czasem coraz się zwiększały i teraz obejmują ponad 344 ha.

Celem strategicznym "Gospodarstwa Rybackiego w Solecznikach" Sp. z o. o. jest ciągle rozwijać i doskonalić biznes chowu i hodowli ryb oraz utrzymywać wiodącą pozycję na litewskim rynku. Spółka dąży do przestrzegania standardów nacjonalych oraz Unii Europejskiej, wytwarzania wysokiej jakości artykułów, zwiększania produktywności i rentowności gospodarstwa oraz zmniejszania kosztów produkcji.


Gospodarstwo zajmuje się hodowlą karpi, szczupaków, amurów białych. Podstawową część sprzedawanych artykułów stanowi sprzedaż karpi. Hodowla karpi od larw do momentu sprzedaży trwa trzy lata, jedynie później są zrealizowane. Na hodowlę karpi duży wpływ wywierają warunki przyrodnicze, jakość wody, karma, ochrona przed chorobami. Na wiosnę stawy za pomocą pomp zostają napełnione wodą w 50 proc. z rzeki Solcza, ponieważ spółka na jesień nie spuszcza wody. Spuszczanie wody odbywa się od dn. 01 września do dn. 01 listopada.