LTPLRUEN

Działalność

Podstawowy przedmiot działalności gospodarczo – handlowej spółki: rolnictwo, hodowla ryb, produkcja, handel, świadczenie usług. UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ (,,Gospodarstwo rybackie w Solecznikach” Sp. z o.o.) poszukuje, hoduje ryby, prowadzi hurtowy i detaliczny handel rybami oraz realizuje handlowe – amatorskie połowy ryb. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą karpi, karasi, szczupaków, amurów białych. Do momentu przekazania Kupującemu rybę hoduje się trzy lata, jedynie następnie ją się realizuje. W dobie obecnej gospodarstwo w ciągu roku jest w stanie wyhodować oraz zrealizować około 300 ton żywych ryb. Na hodowlę ryb duży wpływ wywierają warunki przyrodnicze, jakość wody, karma, ochrona przed chorobami, nieżywe ptaki. Na wiosnę stawy za pomocą pomp zostają napełnione wodą z rzeki Solcza. Na jesień nie spuszcza się całej wody ze stawów, stąd na wiosnę jedynie około 50 proc. wody niezbędnej do napełnienia stawów pobiera się jedynie z rzeki Solcza. Co roku stawy są dezynfekowane wapnem niegaszonym.