LTPLRUEN

Ūkio plėtra

Siekiant modernizuoti akvakultūros veiklą, vystyti žuvų veisimo ir auginimo verslą, užsitikrinti tvirtas pozicijas Lietuvos rinkoje, atitikti nacionalinius ir Europos Sąjungos standartus, gaminti aukštos kokybės produkciją, mažinti gamybos kaštus bei didinti ūkio pelningumą, UAB ,, Šalčininkų žuvininkystės ūkis”  pasinaudojo ES parama ir atliko  investicijas, įsigydamas būtiną techniką ir techninius įrengimus. Ūkis jau yra įgyvendinęs aštuonis projektus: ,,Akvakultūrinio ūkio modernizavimas ir plėtra”; „Investicijos tradicinės akvakultūros veiklai plėtoti; Šalčininkų teritorinei darbo biržai vietinių užimtumo iniciatyvos projektus “Žuvininkystės ūkio tolesnė plėtra” ir  "Gamybos modernizavimas“; "Tolesnės investicijos tradicinės akvakultūros veiklai plėtoti"; "Investicijos į vandens padavimo sistemų modernizavimą ir įrangos įsigijimas“; “Vandens aplinkosaugos priemonės“; "Žuvininkystės ūkio modernizavimo tąsa". Bendra įgyvendintų projektų vertė siekia 6,75 mln. litų. 
2014 m. pradedamas įgyvendinti projektas "Žuvininkystės ūkio modernizavimas", kurio bendra vertė siekia 400 tūkst. Lt.     


Planuojama plėsti produkcijos pasiūlą, todėl vartotojui   šviežios žuvies asortimentas bus dar įvairesnis. Bendradarbiaujant su Danų kompanija, vyksta uždaros upėtakių auginimo sistemos projektavimo darbai. Įdiegta pažangi upėtakių auginimo technologija leis  mažesnėmis sanaudomis užauginti produkciją. Nedidelis skirtumas kainų atžvilgiu tarp  upėtakio ir  karpio, pagrindiniam mūsų vartotojui, eiliniam šalies gyventojui  duos galimybę mėgautis  upėtakio produkcija.UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ laiku ir rezultatyviai pasinaudojo ir naudojasi Europos Sąjungos žuvininkystės fondo lėšomis, todėl ateityje apie šios įmonės darbo rezultatus galima bus išgirsti nemažai gerų atsiliepimų.